ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ

ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ੇਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ
ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੋਚ ਲੋਕ
ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ
ਰਿਸ਼ਤੇ. ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਲੇਖਕ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ Masterful ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਿੱਖਿਆ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਨਿਗਮ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਅਤੇ Masterful ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਸ਼ੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਕਲਪ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ, Inc ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ.ਲੇਖਕ ਆਰਕਾਈਵ: ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2018 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ