ਤਲਾਕ Made Easy ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਡੇਟਿੰਗ

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਜੂਨ. 02 2020 | 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ

ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਹੈ. ਪਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਵਿਚਾਰ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮਹਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ.

ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਇਸੇ?

ਸਾਈਕੋਲਾੱਖਜਸਿਜ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ. ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

– ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਰਵੱਈਏ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਭਣ ਲਈ.

– ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਉਹ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਦੇ ਰੂਪ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ. ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਮਾਨ ਲੈ.

– ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ,. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ; ਉਹ ਪਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ love. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਨਾਲ.

– ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ 40 ਦੇ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਲੋਕ, 50ਦੇ ਜ 60 ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ (girls) ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ (ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ silly ਹਨ) ਮਹਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ.

ਜਦਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਜਦ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ, ਕਿਉਕਿ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,. ਅੰਕੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਲਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 53 ਅਤੇ 72 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ; ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣ.

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ? ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ? ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

– ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ CHAP ਨਹੀ ਹਨ; ਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗ ਪਹਿਨਦੇ ਨਾ ਕਰੋ; ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਰੋ; ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ turnoffs ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ ਪੁਰਾਣੇ.

– ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਉਮਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਬਣ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ.

– ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਵ ਔਰਤ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ overdo ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਣ, ਜੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਤਲਾਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2020 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ