ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਜਨ. 15 2021 | 2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ

ਡੇਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ ਇਕ ਹੋਰ 'ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ,. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਦਰਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ.

ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ.

ਡਰ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ lighthearted ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰ ਜ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਖ. ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਲੋਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ. ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਵਰਤਣ ਲਈ ਜ ਵੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾ' ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ. ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵੱਸ਼ਕ ਸੀਡਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀ ਹਨ,. ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਾਰਕ ਦੇ' ਤੇ ਹੈ,.

ਆਈਸ ਭੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,. ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ,. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਆਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ.

ਬਿੰਦੂ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਇਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਰ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2021 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ