ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ Down ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ?

ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਅਕਤੂਬਰ. 21 2020 | 3 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਹੀਦਾ ਜਵਾਬ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ / ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਪਰੈਟੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ snobby ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਡਣ ਗੇਮਜ਼ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ '' ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਸੂਰਤ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ-shopped ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਹਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਠੋਰ ਆਵਾਜ਼, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਸਭ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ weirdos ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੈਨਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 'tweak'.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ' ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਚ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ' ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,. ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਨੂੰ ਇੱਕ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ 'ਵਾਲੀਅਮ' ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੱਗੇ, (ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ). ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੈ, ਜਦ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆ.

ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਜਦ, ਭਾਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀ, ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ. ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,. ਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਪੇਸ਼. ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 'ਚਿੜਚਿੜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, halitosis ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਰਥੀ narcissist 'ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਡਿਨਰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਗ ਵਰਗੇ ਬਚਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,. ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਹਨ,. ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਹੋ. ਕੁਝ ਮਿਟ ਫਿਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ. ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਕਹੋ, ਅਤੇ 'ਅੱਗੇ'. ਫਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਨਿਰਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ tweak ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ. ਚੈਟ, flirt, ਕੁਝ ਦਰਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ 'ਨੂੰ ਇੱਕ' 'ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ.

 


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2020 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ