පළමු හරහා පෙම් සබඳතාවක් අරඹන හැඳින්වීම සිදු කිරීම මත කළ යුතු දෑ යුතු සහ නොකළ යුතු

අවසන් වරට යාවත්කාලීන: නොවැම්බර්. 25 2020 | < 1

දිනය මගේ පේතෘ සාමාජිකයෙකු ලෙස, ඔබ ඔබේ තරග කිරීමට හඳුන්වාදීමේ පණිවුඩයක් යැවීම සඳහා එක් අවස්ථාවක් ලබා. ඒ නිසා අවුලක් නැහැ; මෙය ඔබගේ සාර්ථක සමඟ අමුත්තන් ආලය අත්දැකීම් විශාල කොටසක් ඉටු කරනු ඇත.

ඔබ ආරම්භ කිරීමට පෙර,, මෙහිදී ද දැඩි හරහා පැමිණෙන හෝ පාඨකයාට cringe නිර්මාණය වීම වැළැක්වීමට ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් කිහිපයක් වේ…

අතුරින් – පනත ධනාත්මක!

සැහැල්ලු, ගීතවලට, කෙළින්ම, පණිවිඩය ඔබ සමඟ ආනන්දනීය පුද්ගලයා කියලා අනිත් අය එමඟිනි. ඔබ මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ හිටපු ගැන පැමිණිලි කළ කෙනෙකු හෝ ඔබ මුන කලබල වන කෙනෙකුට යන්න කැමතිද?

නෑ – වන නව ලියන්න

වාක්ය කීපයකින් පරිපූර්ණ වනු ඇත, සමහර විට විහිළුවක් හෝ දෙකක් තුළ විසි? එහෙත් ඔවුන් තුන්වන ඡේදය වෙත ළඟා පෙර ඔබේ ජීවිත කතාව පණිවුඩය වැසීම ජනතාව ඇත ඇතුළු…

අතුරින් – සමහරක් තොරතුරු ඇතුළත්

ජනතාව දන්නවා ඔබට අවශ්ය දේ ඉඩ හැරීමෙන් එකම දෙයක් සොයමින් සිටින සාමාජිකයන් වෙත ඔබේ එන පෙට්ටිය තෝරාගැනුමෙන් ඔබහට නැරඹුමෙහි පුළුල අඩු කර ඇත. සති අන්ත වල paragliding ආදරෙයි? පරිපූර්ණ, වෙන කෙනෙක් ද විය කරන්න!

නෑ – එය සාද පසුව හොරෙන් දුම්බොන කොලු ගැටයන්ගේත් වන්න

ඔව්, ඔබ හොඳින් ආකාරයේ විය හැකිය, සංවේදි, ප්රේම, හිතවත් ආදිය. නමුත් අපි සියලු පෙර එය අසා ඇත්තෙමි. පාඨකයා ඔබ ගැන දැන ගැනීමට අවශ්ය, ඔවුන් ඒවා වෙන කිසිවෙකු එළියට පණිවිඩය ඔබට අවශ්ය කරවන යමක් දෙන්න.

දැන් ඔබ ඔබේ අනාගත සහකරු රැස්වීමක් දෙසට තැබූ පියවරක් නොවීය (කෙසේ ආකර්ෂණීය!), එසේ ඔබේ හැඳින්වීම ලිවීම ලබා, සමහර දින පිහිටුවා පසුව ඔබට අපට ස්තුති කළ හැකි…දැන් ආරම්භ.


ආපසු මුලට ↑

ප්රකාශන හිමිකම © 2020 මගේ පේතෘ දිවයයි. සමඟ කළ විසින් 8celerate ශබ්දාගාර