සුරතල් එදිරිව. සහයෝගිතාකරු තිළිණ ලබාදීම – ඔබ කවුද රාජ්යත කරන්ෙනහිද?

අවසන් වරට යාවත්කාලීන: ඔක්තෝබර්. 26 2020 | < 1

ගෝලීය, සුරතල් සතුන් අපේ ජීවිත බොහෝ විශාල කොටසක්. අපි ඔවුන් නොමැතිව ජීවත් විය නොහැක; අප පවුලේ සාමාජිකයන් මෙන් ඔවුන්ට ප්රතිකාර, අපි මෝඩ ඔවුන් කටයුතු යොදා, අප නව හවුල්කරුවන් දිවෙන විට සමහර විට ... අපගේ හවුල්කරුවන් හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය වඩා ඔවුන්ට වඩාත් හොඳින් සලකන මෑතකාලීන පර්යේෂණ අපි ස්වභාවයක් අපගේ සුරතල් සතුන් 'විනිසුරු මත රඳා කෙතරම් මත පුදුමයක් සංඛ්යා පෙන්නුම් කර ඇති, සුරතල්-හිමියන් DateMyPet ධාවකය අනුකූලයි පැවැත්වීම සමග: "ඔබ මට යාළු කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබ "මගේ සුරතල් ෙම් සඳහා ඇති.

එය කියනා තරම් ප්රකෝපකාරී, අපි යම් යම් පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත අපගේ සුරතල් සතුන් වඩා කැමති? සුරතල් සතුන් සඳහා අපේ ආදරය දක්වමු, මෙම තොරතුරු ග්රාපිකයෙන් දත්ත අපගේ සුරතල් සතුන් අතර සබඳතා ඇති වෙනස්කම් සොයා බලන ආලෝකයක් මන්දෝත්සාහී තුලනාත්මක සපයයි, සහකරුවන් සහ පවුලේ සාමාජිකයන්, ගෝලීය වෙනස්කම්, විවිධ නිවාඩු දින තුළ මෙම තෑගි බෙදා දීමේ කටයුතු හා favouritisms.

මෙම තොරතුරු ග්රාපිකයෙන් දත්ත Amilia දායක විය, වෙනුවෙන් GoneDigging.co.uk.


ආපසු මුලට ↑

ප්රකාශන හිමිකම © 2020 මගේ පේතෘ දිවයයි. සමඟ කළ විසින් 8celerate ශබ්දාගාර