රෙස්පෙක්ට්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන: ජූලි. 14 2020 | < 1

බොහෝ විට ගැහැණු ළමුන් මිහිරි විය සමාජකරනය ඇත සඳහා අපි බොහෝ දෙනෙක් නිසා ගැසෙන උගුලක් පවතී, පහසුකම් සලසා ඇති, නිෂ්ක්රීය, ආදිය හොඳින් ලෙස හික්මීමකින්. අප දක්වා වර්ධනය වීමට හා සබඳතා ඇතුල් වන විට, අපි බොහෝ දෙනෙක් ඇත්තටම අගෞරවයක් ප්රතිචාර කරන්න දන්නේ නැහැ.

අපි ශීත කල කරනවා වගේ ඒක ටිකක් තියෙන්නේ. කම්පාවට පත්. බලාපොරොත්තු සුන්. දැන් මොකක්ද? හොඳයි, ඔවුන්ගේ සබඳතා අගෞරවයක් කිසිදු ආකාරයක පිළි නොගන්නා වූ කාන්තාවන් ප්රතිශතයක් පවතී. එක් සිද්ධිය හා ඔවුන් ඇප. බොහෝ විට හොඳ අදහසක්!

එහෙත් ඒ වන අපට ඉතිරි පවතී – ලබා තාවකාලිකව කෝපයට පත් හෝ කලබල එක්කෝ කරන, නමුත් තිත්ත බෙහෙතට වගේ – අපි එය ගිල හා ගමන්. මෙය හොඳ අදහසක් නොවේ.

ඔබ ඔබේ ජීවිත කාලය තුළ මුහුණ හැකි ආකාරය බොහෝ හවුල්කරුවන් උනත්, සෑම විටම අවම වශයෙන් එක් අවශ්යතාව තිබිය යුතු – ඔබ අවසන් වන තුරු දින දක්වා ගෞරවයෙන් බව.

විට ගෞරවයක් ප්රදේශ සඳහා බලන්න…

1. ඔබ ඉතා කිට්ටු වේ. ඔහු ඔබේ කැමති සහ අකමැති ගරු කළ යුතුයි.

2. ඔබ එකිනෙකාට කතා කරන්නේ. ඔහු කෝප තාත්තා වගේ ඔබට කතා නොකළ හෝ ඔබ මෝඩයෙක් කරනවා වගේ යුතු.

3. ඔබ වාද විවාද කරති. පවා සටන් තාපය රඳවා, ඔබ විනාශයට ඇද නොකළ යුතු. එය උණුසුම්වේ නම් – කෙනෙකු ඉවතට යා යුතු.

4. ඔහු ඔබගේ පවුල හා මිතුරන් අතර ක් පමණ වේ. ඔහු ගෞරවයෙන් ඔබේ මිතුරන් / පවුලේ ප්රතිකාර නොමැති නම්, එවිට ඔහු ඔබ ගරු කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඔබට දිගුවක් වේ.

5. ඔබ එය අවසන් වේ. සම්බන්ධය වැඩි වන අතර, කරදර හැඟීම් තිබිය දී පවා, – ඔහු ඔබ පන්තිය සමග එය අවසන් කිරීමට හෝ අවසන් පිළිගැනීමට හුවමාරු කළේ කුමක්ද සඳහා ප්රමාණවත් ගෞරවයක් දැක්විය යුතුයි.


ආපසු මුලට ↑

ප්රකාශන හිමිකම © 2020 මගේ පේතෘ දිවයයි. සමඟ කළ විසින් 8celerate ශබ්දාගාර