ഫുഡ് ഓരോ സ്റ്റുഡന്റ് ബന്ധം മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയും?

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: നവംബർ. 25 2020 | 2 മി റീഡ്

പബ്ലിക് സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര ക്ലാസ് തിരികെ rewind, ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ പഠിച്ചതും.

ഞങ്ങളുടെ തല ഞങ്ങൾ മനുഷ്യ എയർ സ്ഥിരമായി നൽകണം എങ്ങനെ അറിവ് നിറഞ്ഞവരായി, അതിജീവിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ, ജല. ഉറപ്പാണോ, എയർ വെള്ളം പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ എന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ശരിക്കും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ചെയ്തിരിയ്ക്കണം ഭക്ഷണം. ഞാൻ ഒരു കാണാനും വരാം 18 ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചും തന്റെ പ്രധാന അഭിനിവേശം തൻറെയും വർഷം പ്രായമുള്ള, എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി പെടുന്നു ഭക്ഷ്യ മഹത്തായ ശക്തി താങ്ങി.

ഫുഡ് നിവൃത്തി ഞങ്ങളെ സമ്പന്നമായ ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും പണം തകർത്തു, ഭക്ഷണം ഒന്നിച്ച് നൽകുന്നു, ഭക്ഷണം നിത്യ കാരണമായ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയും.

എന്നെ വിശദീകരിക്കാം ...

ഞാൻ ഒരു പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ പേടിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സമയം ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ണാൻ ഉറപ്പുണ്ട്, ബന്ധങ്ങൾ അലംകൃതമായി ചെയ്തു ഭക്ഷണം നിമിത്തം സജീവമായിരുന്നു.

ആശംസകള് ചന്ദ്രൻ-കത്തിക്കാം ചെറുപയർ മലയണ്ണാൻ എന്ന അത്താഴം മറ്റും മേൽ ജാമ്യതൊഴിലാളികൾ Cavemen ആൻഡ് cavewomen. വൈക്കിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ നികൃഷ്ടമായ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കിടുന്നു ജാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള സമയം ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇന്ന്, ഒരു കോഫി തീയതി പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഭക്ഷണം ചില ഉൾപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ പോയിന്റ് നേടുകയും.

വിദ്യാർത്ഥി സാമ്രാജ്യത്തിൽ, ഭക്ഷണം ഇപ്പോഴും ബന്ധം നൽകേണ്ടത് പ്രാധാന്യം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Pizza എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും ഒറ്റയൊറ്റ സ്വാധീനം ബന്ധം സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിരളമായേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു നല്ല പിസ്സ തീയതി ഇല്ല പറയും (അതു ഒരു കലയാണെന്ന് പറൈ തുടർന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും). ൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗണ്ടൗൺ പിസ്സ സ്ഥലത്തേക്കു ഒരു നല്ല ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലുള്ള ലളിതമായ ആംഗ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബന്ധം ആനന്ദം ആക്കും.

എല്ലാം ഭക്ഷണം വളരെ എളുപ്പമാണ് നിർമ്മിച്ച.

ഇത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം തീയതി ആകട്ടെ, ഭക്ഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഇരുവരും പിന്നീട് സംഭാഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒഴുകും എന്നു, പുഞ്ചിരി പ്രകാശിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉദരങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണ കൂടുതൽ സാധ്യത നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ സാധിക്കയും ചെയ്യും.

നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി സ്റ്റൗവിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ചൂള, ടോസ്റ്റര്, കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ലാമ്പ് പിന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും പങ്കെടുക്കാം. ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷണം പാചകം വഴി, നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനു ഒരു നല്ല വിരിച്ച ഒരുക്കുവാൻ വളവുകൾ എടുക്കൽ ഒരു രസകരമായ സമയം അടുത്ത് കൂടി നിന്നെ കൊണ്ടുവരും (നിങ്ങളുടെ പാചക കഴിവുകൾ ആരും അടുത്ത പോലും ... കെ.ഡി. ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണവും).

ഈ വസതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു. ഭക്ഷണം പ്ലാൻ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ മനോഹരമായ കാര്യം അവിടെ. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ലളിതമായ ദീർഘചതുരം കൂടെ, ഒരു വളരെ ചെറിയ ചെലവിൽ പോലെ തോന്നുന്ന എന്തു ഭക്ഷണം മഹത്തായ തുക ലഭിക്കും. സ്വൈപ്പ്, ഭക്ഷണം, അതു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു റൊമാന്റിക് വശം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ. ഏറ്റവും ഭക്ഷണം പ്ലാനുകൾ തന്നേ കാമ്പസും ചില ഡൗണ്ടൗൺ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഉപജീവനം ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് അതിനാൽ നൽകേണ്ടിവരും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു തീയതി പോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസ ലോകത്തിൽ, പോഷകമൂല്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം എളുപ്പം കഴിയും, മെച്ചപ്പെട്ട, നീതിമാനെ വളരെ കൂടുതൽ ആകർഷണീയ. അവർ സ്നേഹം ഒരു കാരണം ആവശ്യമില്ല പറയുന്നു ..., അത് ആഹാരം ആവശ്യമാണ്.


താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ↑

© പകർപ്പവകാശം 2020 എന്റെ പെറ്റ് തീയതി. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കൊണ്ട് 8celerate സ്റ്റുഡിയോ