ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਸ ਦਸ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ' 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਮ ਅਸਲ' ਬਾਹਰ ਉਥੇ 'ਲਈ ਜ ਹਤਾਸ਼ ਲੋਕ ਲਈ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ.

ਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ! ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਰੁੱਝੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ minded people, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਲੋਕ ਨਹੀ ਹੈ – oh ਕੋਈ ਵੀ! ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਪਦੇ! ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,. ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 'ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਨ ਲਈ. ਵੀ ਸੁੰਦਰ, ਸਫਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ! ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ' ਸੀ.

ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Well ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ. ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੂਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ. ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਤੇਜ਼ ਟਰਨਓਵਰ' ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੈਨੂੰ 'ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Well ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਡਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ. ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੇੜਖਾਨੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀ ਹੈ, (ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ, ਜੇ).

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਚਦੇ, ਅਤੇ yes ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ.

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਰਸਮੀ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਲਈ buzz ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ' ਡੇਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੇ, romance ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੀਚਰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, – ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੋਫਾਇਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਨਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ scammers ਆਨਲਾਈਨ ਉਥੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਸੱਚੀ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ. ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਉਥੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,. ਕੇਵਲ 'ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਡੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ.

ਬਸ ਪਰ ਯਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ = ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ.

ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ.

ਮੌਜਾ ਕਰੋ!


ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ↑

© Copyright 2017 ਤਾਰੀਖ ਮੇਰੀ ਪਤ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ 8celerate ਸਟੂਡੀਓ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
12 ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸੁਝਾਅ ਉਧਰ ਰਹਿਣ ਲਈ

ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਵੀ ਕੌੜੀ. ਇਸ ਲਈ ...

ਬੰਦ ਕਰੋ